sl7

Аква Парк

Во состав на Спортскиот Центар, е отворен Градскиот АКВА ПАРК на површина од 12.000 м2.

Аква паркот содржи 10 тобогани, базен за деца, базен со бранови, мрзлива река, административна зграда со ресторан, три кафе-барови, санитарни јазли, соблекувални и прва помош.